Κατάθλιψη η μάστιγα του αιώνα μας


Μονοπολική Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ)

Η κατάθλιψη είναι μία παθολογική διαταραχή της διάθεσης.

Συχνά κάποιος υπό την επίδραση ψυχοπιεστικών γεγονότων μπορεί να εμφανίσει καταθλιπτική συμπτωματολογία η οποία θεωρείται φυσιολογική και αναμενόμενη. Για παράδειγμα μετά από έναν χωρισμό, απώλεια ή θάνατο αγαπημένου προσώπου. Για να θεωρηθεί παθολογική η καταθλιπτική διάθεση θα ισχύουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV-Text Revision) που προτείνεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία το άτομο που εξετάζεται για ΜΚΔ πρέπει να παρουσιάζει τουλάχιστον πέντε από τα παρακάτω εννιά συμπτώματα κατά τη διάρκεια δύο εβδομάδων και να εμφανίζει μεταβολή της λειτουργικότητάς του από μία προηγούμενη κατάσταση. Μάλιστα, τουλάχιστον ένα από αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να είναι είτε η καταθλιπτική διάθεση είτε η ανηδονία.

1. καταθλιπτική διάθεση

 • MIND / SADNESS, mental depression

 • MIND / WEEPING, tearful mood, etc.

2. ανηδονία

 • MIND / DISCONTENTED, displeased, dissatisfied, etc.

 • MIND / INDOLENCE / aversion to work

 • MIND / INDIFFERENCE, apathy, etc.

3. σημαντική απώλεια βάρους ή πρόσληψη βάρους

 • GENERALITIES / EMACIATION

 • GENERALITIES / OBESITY

4. αϋπνία ή υπερυπνία

 • SLEEP / SLEEPINESS (sleepy)

 • SLEEP / SLEEPLESSNESS

5. ψυχοκινητική επιβράδυνση ή ευερεθιστότητα

 • MIND / IRRITABILITY

 • MIND / SLOWNESS

6. κούραση ή έλλειψη ενέργειας

 • GENERALITIES / WEAKNESS

7. αισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικής ενοχής

 • MIND / DELUSIONS, hallucinations, illusions / worthless, he is

 • MIND / CONFIDENCE / want of self-confidence (low)

 • MIND / REMORSE

8. ελαττωμένη ικανότητα σκέψης ή συγκέντρωσης

 • MIND / CONCENTRATION / difficult

9. καθώς και επιμένουσες ιδέες θανάτου ή αυτοκτονικός ιδεασμός

 • MIND / SUICIDAL disposition

 • ΜIND / SUICIDAL disposition / thoughts

Η έκπτωση της λειτουργικότητας αναφέρεται σε κοινωνικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, τα συμπτώματα δεν πρέπει να αποτελούν κριτήρια ενός σύνθετου επεισοδίου, να μην αποτελούν άμεσες φυσιολογικές αντιδράσεις της χρήσης μίας ουσίας, όπως ναρκωτικής ή φαρμακευτικής, ή μίας γενικής ιατρικής κατάστασης (π.χ. υποθυροειδισμού), να προκαλούν κλινικά σημαντική ανησυχία ή δυσλειτουργία στην κοινωνική, επαγγελματική ή άλλου τομέα λειτουργικότητα. Επίσης, απαιτείται η συμπτωματολογία να μην μπορεί να αποδοθεί στο πένθος (απώλεια αγαπημένου προσώπου για χρονικό διάστημα δύο μηνών).

Β. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη δέκατη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων, ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems) η οποία έχει αναπτυχθεί από τον Π.Ο.Υ το άτομο που εξετάζεται για ΜΚΔ πρέπει να παρουσιάζει τέσσερα από τα δέκα συμπτώματα (τουλάχιστο δύο από τα εξής τρία:καταθλιπτική διάθεση, ανηδονία, ελαττωμένη ενέργεια και τουλάχιστο δύο επιπλέον από τα υπόλοιπα επτά:απώλεια αυτοπεποίθησης ή αυτοσεβασμού, μειωμένη ικανότητα σκέψης ή συγκέντρωσης, υπερβολική αυτομομφή ή έντονες και ακατάλληλες ενοχές, επιμένουσες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας ή αυτοκτονική συμπεριφορά, ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση, διαταραχές της όρεξης με μεταβολή του σωματικού βάρους και διαταραχές του ύπνου). Το ICD-10 απαιτεί για τη διάγνωση του καταθλιπτικού επεισοδίου τα συμπτώματα να διαρκούν τουλάχιστον 2 εβδομάδες, να μην μπορούν να αποδοθούν στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών ή σε άλλη οργανική ψυχική διαταραχή και να μην έχει εμφανίσει το άτομο υπομανιακό ή μανιακό επεισόδιο.

 1. καταθλιπτική διάθεση

 2. η ανηδονία

 3. σημαντική απώλεια βάρους ή πρόσληψη βάρους

 4. αϋπνία ή υπερυπνία

 5. ψυχοκινητική επιβράδυνση ή ευερεθιστότητα

 6. κούραση ή έλλειψη ενέργειας

 7. αισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικής ενοχής

 8. ελαττωμένη ικανότητα σκέψης ή συγκέντρωσης

 9. καθώς και επιμένουσες ιδέες θανάτου ή αυτοκτονικός ιδεασμός

 10. ύπαρξη μικρού αριθμού συμπτωμάτων μανίας (τουλάχιστον τρία)

MIND / MANIA, madness

Η βαρύτητα του επεισοδίου προσδιορίζεται βάσει του αριθμού των συμπτωμάτων και συγκεκριμένα απαιτούνται 4 συμπτώματα για την ήπια κατάθλιψη (2 από τα τρία αρχικά και ακόμη 2 από τα υπόλοιπα 7), 6 για τη μέτρια και 8 για τη σοβαρή.

Η κατάλληλη ομοιοπαθητική θεραπεία προσαρμοσμένη στα μοναδικά προσωπικά συμπτώματα του κάθε ασθενούς βελτιώνει όχι μόνο την κατάθλιψη αλλά συνολικά την υγεία.

Πιθανά φάρμακα: Aurum Metallicum, Natrum Muriaticum, Ignatia Amara, Pulsatilla, Sepia, Cocculus Indicus, Calcarea Phosphorica, Platinum Metallicum,

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

© 2015 by Efsaia Chondrou

Proudly created with Wix.com

 • w-facebook
 • w-googleplus