China Officinalis/ Cinchona Officinalis


Η China Officinalis (ή Cinchona officinalis) είναι ομοιοπαθητικό φάρμακο το οποίο παρασκευάζεται από το φυτό Κιγχόνη η φαρμακευτική το οποίο είναι φαρμακευτικό φυτό ιθαγενές στο Τροπικό Δάσος του Αμαζονίου. Είναι ένα από τα πολλά είδη Κιγχόνης που χρησιμοποιούνται για τη παρασκευή του αλκαλοειδούς κινίνη.

Η εικόνα China Officinalis που πιθανόν να παρουσιάζει ένα άτομο το οποίο θα τη χρειαστεί είναι η παρακάτω:

Ευαίσθητα-ευερέθιστα άτομα που προσβάλλονται εύκολα και φοβούνται τα ζώα. Συνήθως άτομα με μεγάλη φαντασία, πλούσιες ιδέες κυρίως το απόγευμα και το βράδυ. Ζωντανοί άνθρωποι οι οποίοι γίνονται ήρωες στην φαντασία τους.

Έχουν ευαίσθητο νευρικό σύστημα, δεν αντέχουν το θόρυβο, και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι δεν αντέχουν το άγγιγμα. Στο παραμικρό άγγιγμα ακόμη και στο χάδι αντιδρούν και χειροτερεύουν τα συμπτώματά τους.

Σωματικά κάνουν: περιοδικό πυρετό και γενικότερα περιοδικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, νευραλγίες, πεπτικά συμπτώματα. Παρουσιάζουν συχνά τυμπανισμό με αέρια και ρεψίματα που δεν ανακουφίζουν και χειροτερεύουν μετά από φαγητό ή ποτό. Συχνή είναι και η χολολιθίαση. Ευαίσθητα στα κρύα ρεύματα. Μπορεί επίσης να παρουσιάσουν μεγάλη κατάπτωση μετά από απώλεια ζωτικών υγρών, κυρίως αίματος και δυνητικά να φτάσουν σε κατάσταση νοητικής σύγχυσης-ντελίριο. Είναι φάρμακο εκλογής για την ελονοσία αν φυσικά και τα υπόλοιπα συμπτώματα συμπληρώνουν την εικόνα.

Τροποποιητικοί Παράγοντες:

Καλυτερεύει: με τη δυνατή πίεση στο πάσχων σημείο, με το να διπλώνεται στα δύο, στη ζέστη, στον ανοιχτό-καθαρό αέρα

Χειροτερεύει: με το απλό άγγιγμα, στα ρεύματα, μετά το φαγητό, τα φρούτα, το γάλα

Επιθυμίες: γλυκά, καρυκεύματα

Απέχθειες: μπύρα, βούτυρο, ζεστό φαγητό

HOMŒOPATHIC MATERIA MEDICA by William BOERICKE, M.D. Presented by Médi-T

CHINA OFFICINALIS Peruvian Bark-China (CINCHONA OFFICINALIS)

Debility from exhausting discharges, from loss of vital fluids, together with a nervous erethism, calls for this remedy. Periodicity is most marked. Sensitive to draughts. Seldom indicated in the earlier stages of acute disease. Chronic gout. Chronic suppurative pyelitis. Post operative gas pains, not relief from passing it.

Mind.--Apathetic, indifferent, disobedient, taciturn, despondent. Ideas crowd in mind; prevent sleep. Disposition to hurt other people's feelings. Sudden crying and tossing about.

Head.--As if skull would burst. Sensation as if brain were balancing to and fro, and striking against skull, receiving great pain (Sulph; Sulph ac). Intense throbbing of head and carotids. Spasmodic headache in vertex, with subsequent pain, as if bruised in sides of head. Face flushed after hæmorrhages, or sexual excesses, or loss of vital fluids. Relieved from pressure and warm room. Scalp sensitive; worse combing hair. Aches worse in open air, from temple to temple. Worse by contact, current of air, stepping. Dizzy when walking.

Eyes.--Blue color around eyes. Hollow eyes. Yellowish sclerotica. Black specks, bright dazzling illusions; night blindness in anæmic retina. Spots before eyes. Photophobia. Distortion of eyeballs. Intermittent ciliary neuralgia. Pressure in eyes. Amaurosis; scalding lachrymation.

Ears.--Ringing in ears. External ear sensitive to touch. Hearing sensitive to noise. Lobules red and swollen.

Nose.--Checked catarrh. Easily bleeding from nose, especially on rising. Coryza, sneezing, watery discharge. Violent dry sneezing. Cold sweat about nose.

Face.--Sallow complexion. Face bloated; red.

Mouth.--Toothache; better pressing teeth firmly together, and by warmth. Tongue coated thick, dirty; tip burns, succeeded by ptyalism. Bitter taste. Food tastes too salty.

Stomach.--Tender, cold. Vomiting of undigested food. Slow digestion. Weight after eating. Ill effects of tea. Hungry without appetite. Flat taste. Darting pain crosswise in hypogastric region. Milk disagrees. Hungry longing for food, which lies undigested. Flatulence; belching of bitter fluid or regurgitation of food gives no relief; worse eating fruit. Hiccough. Bloatedness better by movement.

Abdomen.--Much flatulent colic; better bending double. Tympanitic abdomen. Pain in right hypochondrium. Gall-stone colic (Triumfetta semitriloba). Liver and spleen swollen and enlarged. Jaundice. Internal coldness of stomach and abdomen. Gastro-duodenal catarrh.

Stool.--Undigested, frothy, yellow; painless; worse at night, after meals, during hot weather, from fruit, milk, beer. Very weakening, with much flatulence. Difficult even when soft (Alum; Plat).

Male.--Excited lascivious fancy. Frequent emissions, followed by great weakness. Orchitis.

Female.--Menses too early. Dark clots and abdominal distention. Profuse menses with pain. Desire too strong. Bloody leucorrhœa. Seems to take the place of the usual menstrual discharge. Painful heaviness in pelvis.

Respiratory.--Influenza, with debility. Cannot breathe with head low. Labored, slow respiration; constant choking. Suffocative catarrh; rattling in chest; violent, hacking cough after every meal. Hæmorrhage from lungs. Dyspnœa, sharp pain in left lung. Asthma; worse damp weather.

Heart.--Irregular with weak rapid beats followed by strong, hard beats. Suffocative attacks, syncope; anæmia and dropsy.

Back.--Sharp pains across kidneys, worse movement and at night. Knife-like pains around back (D. MacFarlan).

Extremities.--Pains in limbs and joints, as if sprained; worse, slight touch; hard pressure relieves. Sensation as of a string around limb. Joints swollen; very sensitive, with dread or open air. Great debility, trembling, with numb sensation. Averse to exercise; sensitive to touch. Weariness of joints; worse, mornings and when sitting.

Skin.--Extreme sensitiveness to touch, but hard pressure relieves. Coldness; much sweat. One hand ice cold, the other warm. Anasarca (Ars; Apis). Dermatitis; erysipelas. Indurated glands; scrofulous ulcers and caries.

Sleep.--Drowsiness. Unrefreshing or constant stupor. Wakens early. Protracted sleeplessness. Anxious, frightful dreams with confused consciousness on waking, so that the dream cannot be rid of and fear of dream remains. Snoring, especially with children.

Fever.--Intermittent, paroxysms anticipate; return every week. All stages well marked. Chill generally in forenoon, commencing in breast; thirst before chill, and little and often. Debilitating night-sweats. Free perspiration caused by every little exertion, especially on single parts. Hay fever, watery coryza, pain in temples.

Modalities.--Worse, slightest touch. Draught of air; every other day; loss of vital fluids; at night; after eating; bending over. Better, bending double; hard pressure; open air; warmth.

Relationship.--Antidotes: Arn; Ars; Nux; Ipec.

Compare:-Quinidin--(Paroxysmal tachycardia and auricular fibrillation. Heart is slowed, and the auriculo-ventricular conduction time is lengthened. Dose 1/2 grain t.i.d). Cephalanthus--(Button Bush-Intermittent fever, sore throat, rheumatic symptoms, vivid dreams). Ars; Cedron; Nat sulph. Cydonia vulgaris-Quince (supposed to be of use to strengthen the sexual organs and stomach).

Complementary: Ferrum; Calc phos.

Dose.--Tincture, to thirtieth potency.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

© 2015 by Efsaia Chondrou

Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • w-googleplus