Οι Ιατροί  Ευσαΐα Χονδρού και Λευτέρης Ταπάκης  συναντηθήκαμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σύρο στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική».

Ο κοινός ενθουσιασμός για την θεραπευτική αυτή μέθοδο και τα αποτελέσματά της μας οδήγησε να συνεργαστούμε και εκτός Πανεπιστημίου ιδρύοντας το Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής ΟΜΙΑSIS.

Στόχος μας είναι η συνεχής προσπάθεια αποκατάστασης και διατήρησης της Υγείας μέσα από την εφαρμογή των αρχών της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής και της διδασκαλίας του Γιώργου Βυθούλκα.