Για πόσο συνεχίζω την ομοιοπαθητική αγωγή;

 

 

Επιτυχημένη  ομοιοπαθητική θεραπεία σημαίνει η έλλειψη της ανάγκης για πλέον χορήγηση φαρμάκων, είτε συμβατικών είτε ομοιοπαθητικών, ή η μείωσή τους στην ελάχιστη δυνατή ποσότητα.

 

Από τη στιγμή της ίασης, με την καθοδήγηση πάντα του ομοιοπαθητικού ιατρού, η αγωγή μπορεί να σταματήσει. Ο ασθενής θα χρειαστεί να επανέλθει στον ιατρό μόνο σε περίπτωση υποτροπής ή σε εμφάνιση κάποιας άλλης ασθένειας.