Είμαι υπό ομοιοπαθητική αγωγή και αρρώστησα, τί πρέπει να κάνω;

 

 

Αν κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρουσιαστεί κάποιο οξύ πρόβλημα όπως κρυολόγημα, διάρροια, αμυγδαλίτιδα, ιγμορίτιδα, ωτίτιδα, βήχας κ.α., το καλύτερο είναι ο ασθενής να έλθει σε επαφή με τον ομοιοπαθητικό του γιατρό. Αυτός θα κρίνει αν πρέπει να χορηγήσει επιπλέον φάρμακο ή να επανεκτιμήσει την αγωγή συνολικά.

 

Η χρήση ομοιοπαθητικών φαρμάκων χωρίς οδηγίες από τον ιατρό, δυσχεραίνει το έργο του καθώς μπορεί να περιπλέξει την εικόνα του φαρμάκου που σας έχει δοθεί. Εκτός αυτού, καταπονεί και τον οργανισμό που στοχεύει στην αυτοθεραπεία γι’αυτό και πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε άμεσα στον ιατρό σας.

 

Καλό είναι επίσης να αποφύγετε να πάρετε κάποιο χημικό φάρμακο. Εάν αυτό είναι απαραίτητο, ο ομοιοπαθητικός σας ιατρός θα το κρίνει και θα σας δώσει τις ανάλογες οδηγίες.

 

Σε σοβαρές και επείγουσες καταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε συμβατικό φάρμακο χρειαστεί ανεξάρτητα της ομοιοπαθητικής θεραπείας, και χωρίς κίνδυνο συνέργειας των ομοιοπαθητικών φαρμάκων με οποιαδήποτε άλλη ουσία.